Opracowania technologii i wdrożenie produkcji nośno-przewodzącego osprzętu górnej sieci trakcyjnej 25 kV AC dedykowanego do zastosowań w kolejowych systemach komunikacyjnych dużych prędkości jazdy

W lutym 2022 roku firma Kuca Sp. z o.o. wspólnie z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie rozpoczęła realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt: „Opracowania technologii i wdrożenie produkcji nośno-przewodzącego osprzętu górnej sieci trakcyjnej 25 kV AC dedykowanego do zastosowań w kolejowych systemach komunikacyjnych dużych prędkości jazdy”

Projekt dotyczy opracowania nowej generacji osprzętu nośnego, przewodzącego i nośno-przewodzącego dla górnej sieci trakcyjnej zasilanej prądem 25 kV AC zoptymalizowanego pod względem potrzeb i wymagań powstających obecnie polskich systemów kolei dużych prędkości jazdy.

Obejmuje on prace B+R zmierzające do opracowania oryginalnego materiału na osprzęt nośno-przewodzący, opracowania rozwiązań techniczno-konstrukcyjnych kompletu asortymentu osprzętu łączeniowego górnej siec trakcyjnej, opracowania technologii wytwarzania takiego osprzętu jak również kompleksowych badan laboratoryjnych parametrów technicznych i użytkowych nowoopracowanych rozwiązań osprzętu.

Całkowity koszt realizacji projektu: 4 301 050,00 zł