Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu nr PL 59 2023 0041