W związku z realizacją projektu pn. „Technologia wytwarzania dwudrożnej specjalistycznej platformy kolejowej.”, numer umowy o dofinansowanie POIR.03.02.02-00-0165/16, w ramach Poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Firma KUCA Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wytworzenie i dostawę stołu bazowo-mierniczego wg specyfikacji Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wyniki postępowania