Firma Kuca WSPÓLNIE z Ministerstwem Sprawiedliwości i Służbą Więzienną

Prezes Zarządu firmy Kuca Damian Kuca przekazał Dyrektorowi Zakładu Karnego w Stargardzie ppłk. Adamowi Ładniakowi materiał w ilości 130 m.b. oraz 12 kilogramów filamentu do drukarki 3D.

Tymi cennymi darami, z których można uszyć maseczki ochronne oraz wyprodukować elementy plastikowe do przyłbic ochronnych postanowiła podzielić się firma Kuca Sp. z.o.o., dzierżawca hali produkcyjnej znajdującej się na terenie Zakładu Karnego w Stargardzie.

Więcej na https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/firma-kuca-wspolnie-z-ministerstwem-sprawiedliwosci-i-sluzba-wiezienna