Certyfikacja Badania Typu WE

Mamy przyjemność poinformować, że firma Kuca Serwis Kolejowy sp. z o. o. uzyskała Certyfikat Badania Typu WE dla poniższych składników interoperacyjności:

  • Sieć Trakcyjna typu C95-C;
  • Sieć trakcyjna typu C120-2C;
  • Sieć trakcyjna typu YC150-2CS150

Ocena zgodności składników interoperacyjności zostały przeprowadzone zgodnie z TSI tj. zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1301/2014 z dnia 18 listopada 2014r. w sprawę technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii Europejskiej ze zmianami wniesionymi przez Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2019/776 (Dz. Urz. UE L 356 z 12.12.2014,s.1)

Zobacz certyfikat >>