Zapytanie ofertowe „Technologia wytwarzania dwudrożnej specjalistycznej platformy kolejowej” – ZREALIZOWANE

W związku z realizacją projektu pn. „Technologia wytwarzania dwudrożnej specjalistycznej platformy kolejowej”, numer umowy o dofinansowanie POIR.03.02.02-00-0165/16, w ramach Poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Firma KUCA Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę i uruchomienie
Centrum obróbczego CNC – Tokarki CNC z osią Y.

Poniżej link do zapytania ofertowego:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1031925


Data: 06.07.2017 r.

KUCA Sp. z o.o. przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę i uruchomienie Centrum obróbczego CNC – Tokarki CNC z osią Y w ramach projektu pn. „Technologia wytwarzania dwudrożnej specjalistycznej platformy kolejowej”.

Załączniki:

Wyniki postępowania