Zapytanie ofertowe Program Badań Stosowanych – ZREALIZOWANE

W związku z planowanym przystąpieniem spółki KUCA Sp. z o. o. do konkursu w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, Poddziałania 3.1.2 „Innowacyjny Recykling” w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 zostaje ogłoszone zapytanie ofertowe:

Zapytanie Ofertowe Nr 1
Informacja o otwarciu oferty do zapytania nr 1
Wyniki zapytania ofertowego nr 1


Zapytanie Ofertowe Nr 2
Informacja o otwarciu oferty do zapytania nr 2
Wyniki zapytania ofertowego nr 2