Zapytanie nr 1/1.1.1/2022 Maszyna do osiowo symetrycznego odkształcania plastycznego na zimno

W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie technologii i wdrożenie produkcji nośno-przewodzącego osprzętu górnej sieci trakcyjnej 25 Kv AC dedykowanego do zastosowań w kolejowych systemach komunikacyjnych dużych prędkości jazdy”, numer projektu POIR.01.01.01-00-0606-21-00, w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Firma KUCA Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę Maszyny do osiowo symetrycznego odkształcania plastycznego na zimno.

Link do zapytania:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/114653