W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie produkcji nowej generacji elementów nośno-przewodzących tramwajowej górnej sieci trakcyjnej przez KUCA Sp. z o. o.”, numer projektu RPZP.01.05.00-32-0070/17, w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Firma KUCA Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę Prasy kuźniczej.

Link do zapytania:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1125259