W związku z realizacją projektu pn. „Technologia wytwarzania dwudrożnej specjalistycznej platformy kolejowej”, numer umowy o dofinansowanie POIR.03.02.02-00-0165/16, w ramach Poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Firma KUCA Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę wiertarki kolumnowej.

Link do zapytania:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1102342