Technologia wytwarzania dwudrożnej specjalistycznej platformy kolejowej – ZREALIZOWANE

W dniu 17.10.2016 roku podpisaliśmy umowę o dofinansowanie nr POIR.03.02.02-00-0165/16 tytuł projektu „Technologia wytwarzania dwudrożnej specjalistycznej platformy kolejowej”.

Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.