Ogłoszenie nr 2023-7558-151907 – Przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych

W ramach przystąpienia do konkursu pn. : Ścieżka SMART (FENG.01.01-IP.02-001/23), w ramach projektu pod wstępną nazwą: Opracowanie nowej generacji urządzeń kompensacyjnych dla kolejowych sieci trakcyjnych dużych prędkości jazdy, dedykowanych do pracy w wysokim gradiencie zmian temperatury i obciążeń mechanicznych,

Firma KUCA Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych.

Projekt będzie realizowany w ramach Działania Ścieżka SMART Priorytet I. Wsparcie dla przedsiębiorstw Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki w perspektywie finansowej 2021-2027

Link do zapytania:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/151907