Wdrożenie produkcji nowej generacji elementów nośno-przewodzących tramwajowej górnej sieci trakcyjnej przez KUCA Sp. z o. o.

  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „KUCA” zawarła z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie produkcji nowej generacji elementów nośno-przewodzących tramwajowej górnej sieci trakcyjnej przez KUCA Sp. z o. o.”, numer projektu RPZP.01.05.00-32-0070/17.

Realizacja projektu następuje w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych w postaci absolutnej innowacji technologicznej.

W ramach realizacji projektu planuje się zakup maszyn i urządzeń z których zostanie stworzona linia technologiczna.

Efektem realizacji projektu będzie uruchomienie produkcji i sprzedaż nowej generacji elementów nośno-przewodzących górnej sieci trakcyjnej.

 

Wartość projektu: 3 100 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 240 000,00 zł