INNOTECH to program dofinansowania z funduszu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Celem projektu realizowanego przez konsorcjum stworzone przez Kuca Spółka z o.o. i Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica z Krakowa jest opracowanie oraz wdrożenie nowej generacji kluczowych elementów nośno-przewodzących tramwajowej górnej sieci trakcyjnej. W ramach prowadzonych prac przeanalizowane zostaną dotychczasowe rozwiązania konstrukcyjne, a następnie na podstawie uzyskanych wyników badań opracowane zostaną wytyczne do projektowania nowej generacji osprzętu. W dalszej kolejności przeprowadzone zostaną badania nad doborem optymalnego rodzaju materiału oraz geometrii. Już na początku zakłada się, że główne elementy wykonywane będą przy pomocy metody odlewania i kucia matrycowego. Finalnie odkute elementy poddane zostaną wykańczającej obróbce cieplnej zapewniającej im optymalne własności mechaniczno-elektryczne.