Bezodpadowa technologia nowej generacji elektrod nasadkowych do zgrzewania oporowego

Projekt nr: TECHMATSTRATEG1/347960/6/NCBR/2017

Zasadniczym celem projektu jest opracowanie innowacyjnych stopów miedzi oraz innowacyjnej technologii wytwarzania elektrod nasadkowych, charakteryzujących się korzystniejszymi cechami eksploatacyjnymi w odniesieniu do dotychczas stosowanych ze stopu CuCrZr. Zakłada się, że nowe elektrody nasadkowe będą charakteryzowały się odpowiednio wysokimi właściwościami mechanicznymi, odpowiednią konduktywnością elektryczną i cieplną, odpornością na pełzanie oraz zmienne warunki, prądowe, cieplne i siłowe. Będą nieuciążliwe dla środowiska oraz charakteryzować się będą zwiększoną trwałością eksploatacyjną, sprzyjającą ograniczeniu postojów linii zgrzewalniczej.

Nadążanie za rozwojem światowego przetwórstwa miedzi i jej stopów stawia bardzo wysokie wyzwania przed nauką i przemysłem krajowym, zmuszając do zajęcia się nie tylko materiałami od strony użytkowej, ale także metodami i ekonomiką ich otrzymywania. Szczególnego znaczenia nabiera zagadnienie pojawiającego się zapotrzebowania na szczególne stopy miedzi przeznaczonych na elementy konstrukcyjne pracujące w skrajnie trudnych warunkach eksploatacyjnych, poddanych działaniu zmiennych i wysokich obciążeń prądowych i cieplnych oraz dynamicznie zmieniających się naprężeń. Tendencjom tym starają się podołać przodujące firmy światowe, które opanowały rynki zbytu tworząc dla pozostałych dostawców bardzo wysokie progi konkurencyjne. Dotyczy to zarówno osiąganych właściwości użytkowych, cen, terminów i niezawodności dostaw, trwałości eksploatacyjnej, braku uciążliwości dla środowiska, łatwego recyklingu itp. Istnieje duża grupa stopów miedzi, znajdująca zastosowanie w tych trudnych warunkach eksploatacyjnych, jednak ich trwałość eksploatacyjna jest bardzo zróżnicowana a koszt wytwarzania wysoki. Niejednokrotnie są to stopy między innymi z dodatkiem pierwiastka berylu, niezwykle toksycznego dla zdrowia i uciążliwego dla środowiska. Jako jeden z przykładów może posłużyć poszukiwanie korzystniejszych zespołów właściwości użytkowych dla stopów miedzi przeznaczonych na elektrody stosowane między innymi do zgrzewania oporowego karoserii samochodowych. Bardzo znaczna część operacji zgrzewania elementów karoserii jest zrobotyzowana, zautomatyzowana oraz zmechanizowana, pewna zaś część wymaga ręcznej obsługi urządzeń zgrzewalniczych. Dla różnych metod zgrzewania używa się różnych kształtów elektrod zgrzewalniczych, czasami znacznie skomplikowanych. Najbardziej liczną ilościowo grupę stanowią elektrody nasadkowe, stosowane powszechnie w zrobotyzowanym zgrzewaniu elementów karoserii samochodowych. Ta grupa elektrod nasadkowych wykonywana jest głównie z klasycznego, najlepszego do chwili obecnej odpowiednio obrobionego cieplnie i plastycznie stopu CuCrZr. Zasadniczym celem projektu jest opracowanie innowacyjnych stopów miedzi oraz innowacyjnej technologii wytwarzania elektrod nasadkowych, charakteryzujących się korzystniejszymi cechami eksploatacyjnymi w odniesieniu do dotychczas stosowanych ze stopu CuCrZr. Zakłada się, że nowe elektrody nasadkowe będą charakteryzowały się odpowiednio wysokimi właściwościami mechanicznymi, odpowiednią konduktywnością elektryczną i cieplną, odpornością na pełzanie oraz zmienne warunki, prądowe, cieplne i siłowe. Będą nieuciążliwe dla środowiska oraz charakteryzować się będą zwiększoną trwałością eksploatacyjną, sprzyjającą ograniczeniu postojów linii zgrzewalniczej. Wytworzone elektrody nasadkowe poddane zostaną badaniom laboratoryjnym oraz badaniom sprawdzającym w warunkach poligonowych. Wyniki tych badań stanowić będą podstawę do ich wdrożenia.

 

Projekt realizowany przez konsorcjum w składzie:

•    Instytut Metali Nieżelaznych – Lider

Konsorcjanci:

•    Akademia Górniczo-Hutnicza
•    Politechnika Rzeszowska
•    KUCA Sp. z o.o.

Okres realizacji projektu: 01.01.2018-31.12.2020

Całkowity koszt realizacji projektu: 6 969 625 zł

w tym wysokość dofinansowania: 6 204 625 zł