TECHNOLOG PROGRAMISTA CNC – NABÓR ZAKOŃCZONY

Poszukujemy kandydata na stanowisko: TECHNOLOG PROGRAMISTA CNC, BRANŻA – metalowa, Miejsce pracy: Stargard.

 

Zadania:

Praca na stanowisku polegać będzie na:

 • opracowywaniu technologii obróbki dla nowych wyrobów
 • odpowiedni dobór i przygotowanie narzędzi
 • programowanie maszyn CNC przy pomocy SolidCAM lub z pulpitu
 • opracowywaniu rozwiązań w zakresie optymalizacji już istniejących procesów
 • opracowywanie procesów technologicznych dla nowych wyrobów
 • monitorowaniu przeprowadzanych procesów technologicznych
 • tworzeniu dokumentacji 2D na podstawie modeli 3D w programie PTC Creo/SolidWorks
 • tworzeniu modeli 3D wyrobów oraz oprzyrządowania produkcyjnego
 • przygotowywaniu i prowadzeniu dokumentacji w wyznaczonym obszarze zadań i odpowiedzialności
 • nadzór technologiczny

 

Wymagany profil kandydata:

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • znajomość programu 3D CAD/CAM
 • znajomość procesów obróbki skrawaniem
 • znajomość narzędzi skrawających
 • znajomość rysunku technicznego
 • umiejętność obsługi przyrządów kontrolno-pomiarowych
 • obsługa komputera na poziomie dobrym
 • samodzielność, komunikatywność
 • znajomość pakietu MS Office

 

Oferujemy: 

 • wynagrodzenie zgodne z kwalifikacjami i kompetencjami,
 • zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • szkolenia dostosowane do potrzeb,
 • ciekawą pracę w firmie cieszącej się wysokim uznaniem wśród klientów.

 

Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie CV w terminie do 31.08.2020 r. na adres: rekrutacja@kucagroup.pl z dopiskiem: TECHNOLOG – CNC

 

KUCA Sp. z o. o. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard.

KUCA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Kuca Sp. z o.o.

Zgodnie z (art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KUCA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard, tel.: +48 91 83 470 41, e-mail: stargard@kucagroup.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym, a w przypadku wyrażenia zgody w kolejnych procesach rekrutacyjnych.
 3. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału procesie rekrutacyjnym.
 4. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 5. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 6. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na udział w kolejnych procesach, dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.
 8. Moje dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 9. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 10. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Brak powyższej zgody uniemożliwi nam rozpatrzenie oferty.