Planista

Poszukujemy kandydata na stanowisko: PLANISTA, BRANŻA – metalowa, Miejsce pracy: Stargard.

 

Zadania:

 • skuteczne planowanie produkcji zgodnie z priorytetami Działu Handlowego w oparciu o optymalne wykorzystanie surowców, zasobów oraz strategii produktów,
 • planowanie odpowiedniej ilości surowców i komponentów do wytworzenia produktu końcowego,
 • zgłaszanie do Działu Logistyki i Zakupów potrzeb w zakresie zaopatrzenia materiałowego,
 • monitorowanie poziomu zapasów do produkcji,
 • tworzenie i uaktualnianie planów produkcyjnych,
 • przygotowanie zleceń produkcyjnych w oparciu o plan produkcyjny,
 • zapewnienie prawidłowego obiegu informacji i dokumentów planistycznych dla zleceń produkcyjnych i usług na zewnątrz (np. cynkowanie) oraz współpraca z innymi działami Firmy,
 • sporządzanie i analizowanie niezbędnych raportów z realizacji produkcji i wskaźników wydajności.

 

Wymagany profil kandydata:

 • wykształcenie techniczne (minimum średnie), mile widziane wyższe kierunkowe (obszar zarządzania i inżynierii produkcji,
 • doświadczenie na stanowisku związanym z planowaniem lub zarządzaniem procesami produkcyjnymi / logistycznymi w firmie z branży metalowej,
 • podstawowa znajomość materiałoznawstwa, wyrobów hutniczych i elementów złącznych
 • podstawowa wiedza z zakresu metod wytwarzania i obróbki metali (obróbka skrawaniem
  i plastyczna),
 • umiejętność pracy w systemie ERP
 • znajomość programu StreamSoft będzie dodatkowym atutem,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office w tym Excel,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • mile widziana wiedza z zakresu Lean Management

 

Oferujemy:

 • wynagrodzenie zgodne z kwalifikacjami i kompetencjami,
 • zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • szkolenia dostosowane do potrzeb,
 • ciekawą i pełną wyzwań pracę w firmie cieszącej się wysokim uznaniem wśród klientów.

 

Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie CV w terminie do 31.03.2021 r. na adres: rekrutacja@kucagroup.pl z dopiskiem: PLANISTA.

 

 

Prosimy o załączenie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez KUCA Sp. z o.o. w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”.

KUCA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Kuca Sp. z o.o.

Zgodnie z (art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KUCA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard, tel.: +48 91 83 470 41, e-mail: stargard@kucagroup.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym, a w przypadku wyrażenia zgody w kolejnych procesach rekrutacyjnych.
 3. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału procesie rekrutacyjnym.
 4. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 5. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 6. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na udział w kolejnych procesach, dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.
 8. Moje dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 9. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 10. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Brak powyższej zgody uniemożliwi nam rozpatrzenie oferty.