KOORDYNATOR DS. ZAMÓWIEŃ – NABÓR ZAKOŃCZONY

Opis stanowiska:

Praca na stanowisku polegać będzie na:

 • bezpośredniej obsłudze Klientów,
 • realizowanie ustalonego harmonogramu sprzedaży,
 • dokonywaniu bieżących analiz, raportowanie i planowanie,
 • przygotowywaniu ofert dla Klientów.

 

Wymagania:

 • doświadczenie w sprzedaży (mile widziane doświadczenie w sprzedaży w branży technicznej),
 • umiejętność budowania i utrzymywania dobrych relacji z Klientami,
 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne,
 • dobra organizacja czasu pracy,
 • znajomość programów MS Office.

 

Oferujemy: 

 • wynagrodzenie zgodne z kwalifikacjami i kompetencjami,
 • zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • szkolenia dostosowane do potrzeb,
 • ciekawą pracę w firmie cieszącej się wysokim uznaniem wśród Klientów.

 

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w firmie KUCA, prześlij swoje CV na adres:  rekrutacja@kucagroup.pl  z dopiskiem: KONTROLER

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Kuca Sp. z o.o.

Zgodnie z (art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KUCA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard, tel.: +48 91 83 470 41, e-mail: stargard@kucagroup.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym, a w przypadku wyrażenia zgody w kolejnych procesach rekrutacyjnych.
 3. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału procesie rekrutacyjnym.
 4. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 5. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 6. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na udział w kolejnych procesach, dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.
 8. Moje dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 9. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 10. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Brak powyższej zgody uniemożliwi nam rozpatrzenie oferty.