Główny księgowy – NABÓR ZAKOŃCZONY

Poszukujemy kandydata na stanowisko: GŁÓWNY KSIĘGOWY BRANŻA BUDOWLANA

 

Miejsce pracy: Stargard

 

Zadania Osoby zatrudnionej na tym stanowisku:

 • prowadzenie pełnej księgowości spółki z o.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości,
 • współtworzenie sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w tym skonsolidowanych sprawdzań finansowych,
 • nadzór i organizacja pracy działu księgowości,
 • kontakty i współpraca z audytorem, bankami, inwestorami oraz z organami podatkowymi,
 • sporządzanie sprawozdań i raportów okresowych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych, sprawozdań statystycznych i innych,
 • rozliczanie projektów unijnych

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane: finanse, rachunkowość, ekonomia),
 • znajomość polskich standardów rachunkowości pozwalająca na tworzenie sprawozdań finansowych,
 • mile widziana znajomość programu księgowego (Streamsoft) i pakietu Office,
 • znajomość prawa podatkowego (CIT, PIT, VAT, ordynacji podatkowej),
 • umiejętności organizacyjne,
 • 2- letnie doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego lub Zastępcy Głównego Księgowego

 

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

 

Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie w terminie do 31.10.2019 r. aplikacji (CV ze zdjęciem + list motywacyjny) z dopiskiem: GK na adres: rekrutacja@kucagroup.pl.
KUCA Serwis Kolejowy Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Kuca Serwis Kolejowy Sp. z o.o.

Zgodnie z (art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KUCA Serwis Kolejowy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard, tel.: +48 91 83 470 41, e-mail: biuro@kucagroup.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym, a w przypadku wyrażenia zgody w kolejnych procesach rekrutacyjnych.
 3. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału procesie rekrutacyjnym.
 4. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 5. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 6. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na udział w kolejnych procesach, dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.
 8. Moje dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 9. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 10. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Brak powyższej zgody uniemożliwi nam rozpatrzenie oferty.