Referencje – TARKON Sp. z o.o.

Wykonawca bardzo dobrze wywiązał się z powierzonych zadań. Wszystkie prace zostały zakończone w ustalonym terminie w sposób należyty.