PKPE HOLDING Sp. z .o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Hoża 63/67 00-681 Warszawa informuje, że firma KUCA Sp. z o.o. w latach 2020-2021 dokonywała dostaw materiałów tj. izolatorów sekcyjnych typu 7520-3 i 7520-4 w łącznej ilości 101 szt., które zostały zamontowane liniach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w różnych regionach Polski.