Referencje – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.

Udostępnienie w celach testowych osprzętu sieciowego.