Referencje – DOLKOM Sp. z o.o.

Roboty zostały wykonane z należytą starannością oraz w przewidzianych w umowie terminach.