Referencje 7/GO/R/IS/2019 – Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.

Dostarczenie do zamontowania urządzeń sieci trakcyjnej.