Poświadczenie wykonania dostaw – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Sp. z o.o.

Dostarczenie izolatorów sekcyjnych typy TR-2.