Opinia eksploatacyjna – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Opinia eksploatacyjna na temat dostarczonych przez naszą firmę izolatorów sekcyjnych dwudiodowych TR2.