Nagroda Prezesa Rady Ministrów

Nagroda za wybitne krajowe osiągnięcia naukowo – techniczne.