List referencyjny – Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.

Wypożyczenie miernika zużycia drutu jezdnego RMMdjp.