Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji

Miło nam poinformować, że w dniu 13 grudnia 2022 r. został wydany dla naszego przedsiębiorstwa CERTYFIKAT ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI (ZKP) w odniesieniu do wyrobu budowlanego STALOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE SPAWANE w klasie wykonania do EXC 3.

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, określone w załączniku ZA normy: EN 1090-1:2009+A1:2011 w ramach systemu 2+ są stosowane oraz że zakładowa kontrola produkcji spełnia mające zastosowanie wymagania.

Zobacz certyfikat >>