Wyróżnienia dla Kuca Serwis Kolejowy

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 28 sierpnia 2013 roku podpisaliśmy umowę o dofinansowanie realizacji projektu pt.: „Technologia wytwarzania osprzętu trakcyjnego w zintegrowanym procesie kucia wsadu odlewanego”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 4.3 Kredyt Technologiczny.

DOTACJE NA INWESTYCJE

Projekt pt. „Technologia wytwarzania osprzętu trakcyjnego w zintegrowanym procesie kucia wsadu odlewanego

Beneficjent: KUCA Sp. z o.o.

Wartość projektu: 1 500 000 zł

Udział Unii Europejskiej: 750 000 zł

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego