Poszerzenie działalności

Od 2013 r. KUCA Sp. z o.o. poszerzyła swoją działalność o kompleksowe dostawy i wykonanie robót budowlanych począwszy od demontażu starej sieci trakcyjnej poprzez dostawy osprzętu sieciowego aż po uzbrajanie słupów stalowych i strunobetonowych w osprzęt sieci trakcyjnej:

Demontaż:

 • sieci trakcyjnej;
 • osprzętu sieci trakcyjnej ze słupów;
 • słupów i fundamentów;
 • demontaż sieci pierwotnej;

Montaż:

 • uzbrojenia uszynienia grupowego;
 • wywieszenie liny AFL 120 uszynienia grupowego;
 • części kablowych uszynienia grupowego wraz ze zwiernikami;
 • zabicie uziomów wraz z pomiarami eksploatacyjnymi;
 • słupów na palach z izolacją;
 • odciągów na słupach kotwowych;
 • podwieszeń sieci trakcyjnej;
 • sieci powrotnej, łącznik podłużny rozjazdu, łączniki międzytokowe i międzytorowe