Technologia wytwarzania dwudrożnej specjalistycznej platformy kolejowej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „KUCA” zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o dofinansowanie projektu pn. „Technologia wytwarzania dwudrożnej specjalistycznej platformy kolejowej”, numer projektu POIR.03.02.02-00-0165/16

Realizacja projektu następuje w Poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt zakłada zakup nowej technologii, jej wdrożenie i uruchomienie na jej bazie produkcji dwudrożnej specjalistycznej platformy kolejowej.

W ramach realizacji projektu zrealizowane zostaną następujące zadania: zakup projektu dwudrożnej specjalistycznej platformy kolejowej, budowa linii technologicznej dwudrożnej specjalistycznej platformy kolejowej, usługa doradcza – ekspertyza z zakresu nowej technologii.

Efektem realizacji projektu i zaplanowanych w nim działań będzie uzyskanie technicznej, prawnej i organizacyjnej zdolności do produkcji nowego produktu w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium RP – dwudrożnych specjalistycznych platform kolejowych.

 

Wartość projektu: 2 100 000 zł

Wartość dofinansowania: 1 575 000 zł