Informujemy, że od kwietnia tego roku, wspólnie z AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie rozpoczęliśmy projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pt.: „Opracowanie oraz wdrożenie nowej generacji kluczowych elementów nośno-przewodzących tramwajowej górnej sieci trakcyjnej”.

Więcej o projekcie w dziale INNOTECH.