Firma KUCA w prasie drukowanej

Artykuł opublikowany w Rzeczpospolitej z dnia 20 grudnia 2019 r. pt. „Unikatowe rozwiązania dla sieci trakcyjnych”. Rozmowa z prof. dr hab. inż. Tadeuszem Knychem – Dziekanem Wydziału Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo – Hutniczej (WMN AGH), dr hab. inż. Pawłem Kwaśniewskim – prof. AGH oraz dr hab. inż Grzegorzem Kiesiewiczem – prof. AGH.