Lut

07

2019

Recyklingowa technologia wytwarzania elementów złącznych na bazie stopów miedzi dla sieci trakcyjnych

Kuca Sp. z o. o. realizuje projekt z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój POiR.01.02.00-00-0079/17-00. W ramach projektu zaprojektowana zostanie nowa technologia wytwarzania nośno-przewodzącego osprzętu ze stopów CuNi2Si oraz CuZn37Ni1Si0,5 która oparta zostanie na wykorzystaniu jako materiału wsadowego poeksploatacyjnych złomów trakcyjnych... [Czytaj więcej...]

Kwi

11

2018

Wdrożenie produkcji nowej generacji elementów nośno-przewodzących tramwajowej górnej sieci trakcyjnej przez KUCA Sp. z o. o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „KUCA” zawarła z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie produkcji nowej generacji elementów nośno-przewodzących tramwajowej górnej sieci trakcyjnej przez KUCA Sp. z o. o.”, numer projektu RPZP.01.05.00-32-0070/17. [Czytaj więcej...]