Lip

13

2018

Zapytanie 4/1.5/2018 – ZREALIZOWANE

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie produkcji nowej generacji elementów nośno-przewodzących tramwajowej górnej sieci trakcyjnej przez KUCA Sp. z o. o.”, numer projektu RPZP.01.05.00-32-0070/17, w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji [Czytaj więcej...]

Cze

21

2018

Zapytanie 3/1.5/2018 – ZREALIZOWANE

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie produkcji nowej generacji elementów nośno-przewodzących tramwajowej górnej sieci trakcyjnej przez KUCA Sp. z o. o.”, numer projektu RPZP.01.05.00-32-0070/17, w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji [Czytaj więcej...]

Maj

08

2018

Zapytanie 2/KT/2018 – ZREALIZOWANE

W związku z realizacją projektu pn. „Technologia wytwarzania dwudrożnej specjalistycznej platformy kolejowej.”, numer umowy o dofinansowanie POIR.03.02.02-00-0165/16, w ramach Poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 [Czytaj więcej...]

Maj

08

2018

Zapytanie 1/KT/2018 – ZREALIZOWANE

W związku z realizacją projektu pn. „Technologia wytwarzania dwudrożnej specjalistycznej platformy kolejowej.”, numer umowy o dofinansowanie POIR.03.02.02-00-0165/16, w ramach Poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, [Czytaj więcej...]