Maj

11

2020

TECHNOLOG WYDZIAŁOWY

Praca na stanowisku polegać będzie m.in. na: opracowywaniu dokumentacji technologicznej, opracowywaniu rozwiązań w zakresie optymalizacji już istniejących procesów technologicznych, ze szczególnym... [Czytaj więcej...]

Maj

11

2020

KONTROLER JAKOŚCI

Praca na stanowisku polegać będzie m.in. na: kontroli jakości wyrobu gotowego, wykonywanie testów zgodnie z ustalonymi metodami, wypełnianiu raportów kontrolnych, egzekwowaniu przestrzegania zasad BHP... [Czytaj więcej...]

Maj

11

2020

KOORDYNATOR DS. ZAMÓWIEŃ

Praca na stanowisku polegać będzie m.in. na: bezpośredniej obsłudze Klientów, realizowanie ustalonego harmonogramu sprzedaży, dokonywaniu bieżących analiz, raportowanie i planowanie... [Czytaj więcej...]