Kwi

01

2013

Poszerzenie działalności

Od 2013 r. KUCA Sp. z o.o. poszerzyła swoją działalność o kompleksowe dostawy i wykonanie robót budowlanych począwszy od demontażu starej sieci trakcyjnej poprzez dostawy osprzętu sieciowego aż po uzbrajanie słupów stalowych i strunobetonowych w osprzęt sieci trakcyjnej [Czytaj więcej...]