cze

22

2022

Zapytanie nr 1/1.1.1/2022 Maszyna do osiowo symetrycznego odkształcania plastycznego na zimno

W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie technologii i wdrożenie produkcji nośno-przewodzącego osprzętu górnej sieci trakcyjnej 25 Kv AC dedykowanego do zastosowań w kolejowych systemach komunikacyjnych dużych prędkości jazdy”, numer projektu POIR.01.01.01-00-0606-21-00, w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego [Czytaj więcej...]

lip

13

2018

Zapytanie 4/1.5/2018 – ZREALIZOWANE

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie produkcji nowej generacji elementów nośno-przewodzących tramwajowej górnej sieci trakcyjnej przez KUCA Sp. z o. o.”, numer projektu RPZP.01.05.00-32-0070/17, w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji [Czytaj więcej...]

cze

21

2018

Zapytanie 3/1.5/2018 – ZREALIZOWANE

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie produkcji nowej generacji elementów nośno-przewodzących tramwajowej górnej sieci trakcyjnej przez KUCA Sp. z o. o.”, numer projektu RPZP.01.05.00-32-0070/17, w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji [Czytaj więcej...]