Inżynier Budowy w zakresie branży energetycznej – NABÓR ZAKOŃCZONY

 

Opis stanowiska:

– przygotowywanie dokumentacji budowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego

– koordynowanie prac podległych zespołów

– kontrola terminowości i jakości realizowanych robót

– opracowywanie harmonogramów

– tworzenie kosztorysów

– planowanie zapotrzebowania na materiały

– przestrzeganie dyscypliny finansowej prowadzonych budów

– raportowanie do przełożonego o postępie prac

 

Wymagania:

– wykształcenie wyższe techniczne (pożądane elektrotechniczne) lub pokrewne

– umiejętność analizowania projektów i dokumentacji technicznej

– znajomość MS Office

– prawo jazdy kat. B

– znajomość przepisów budowlanych i procedur związanych z realizacją inwestycji

– umiejętność pracy zgodnie z harmonogramem oraz zaplanowanym budżetem

– dyspozycyjność

– odpowiedzialność

 

Oferujemy:

– stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę

– szkolenia i podwyższanie kwalifikacji zawodowych

– atrakcyjny system wynagradzania i premiowania

– współpracę z profesjonalnym zespołem

– ewentualną możliwość przygotowania do zawodu

– wynagrodzenie 3.000 – 5.700 zł brutto w zależności od umiejętności i doświadczenia

 

Miejsce pracy:

– Stargard

– Choszczno

Jeżeli jesteś zainteresowany pracą w firmie KUCA Serwis Kolejowy, prześlij swoje CV na adres: rekrutacja.ksk@kucagroup.pl.

Kontakt w sprawie rekrutacji: +48 533 526 097

 

Zgodnie z (art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KUCA Serwis Kolejowy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard, tel.: +48 91 83 470 41, e-mail: biuro@kucagroup.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym, a w przypadku wyrażenia zgody w kolejnych procesach rekrutacyjnych.
 3. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału procesie rekrutacyjnym.
 4. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 5. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 6. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na udział w kolejnych procesach, dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.
 8. Moje dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 9. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 10. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Brak powyższej zgody uniemożliwi nam rozpatrzenie oferty.