Opinia eksploatacyjna – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni