Referencje – Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.